ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
85 ม.5 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2149 3923-6 โทรสาร 0 2921 6600
e-mail : [email protected]