โครงการการประกวดคัดเลือกผลงานศิลปะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผูอำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูและนักเรียนในโครงการการประกวดคัดเลือกผลงานศิลปะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปจัดแสดง ในเทศกาลศิลปะนานาชาติประจำปี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (International High School Arts Festival) ครั้งที่ 24 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมสิรินธราลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี