เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566