เยี่ยมชมกิจกรรมงานกีฬาสีปากเกร็ดเกมส์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวกชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมด้วย นายธิรพงษ์ เทโหปการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เยี่ยมชมกิจกรรมงานกีฬาสีปากเกร็ดเกมส์  ณ โรงเรียนปากเกร็ด