สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายประวิน แก้วดวงเเสง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี