วันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จัดพิธีทำบุญ

เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 31 ปี