ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสุธีรพัฒน์ คุ้มปาลอินทร์ (บิดาคุณครูกิตติมา  แจ้งคำขำ) ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี