ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  มอบหมายให้ นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ณ พระอุโบสถ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี