ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบ 141 ปี

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบ 141 ปี ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย