รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสามคน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ 3×3 Street Bsaketball Hero On Tour At Samutsakhon ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 2566 นางสาวกรรณิกา บุญชารี ม.4/5 นางสาวธนพร สุวรรณสม ม.4/5 นางสาวภคนันท์ น้องเชียงคูณ ม.4/14 นางสาวศศิพิมพ์ กรอบเพ็ชร ม.6/10