รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ นายกองพล โสตะพราหมณ์, นายชิติพัฒน์ บุตรศิริ ม.5/8 และนายนัธทวัฒน์ ขันตรีโมกข์ ม.5/10 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ในรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝึกซ้อมโดย นายพิทยากร มะลาหอม และนางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ