รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ นายกิตติพงศ์ เชิญผึ้ง นางสาวพิชญาดา เกตุสร้อย นายภูมิพัฒน์ เนตรหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 ในรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝึกซ้อมโดย นายภานุฉัตร เผือกผ่อง และนางสาวญานิศา เเสนจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ