รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ นายธนพล บุญสร้าง, นายภูฏิวัฒน์ น้อยอ่ำ และนางสาวแพรวพิม บรรยงนุชวานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ในรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝึกซ้อมโดย นางสาวปริศนา สถิตทรัพย์ และนางสาวปัทมาวดี โพธิ์สาราช ครูกลุ่มงานห้องสมุด