รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.สรัญญา วงศ์ยังอยู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 และด.ช.ศุภกิตต์ กลั่นคุ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ในรายการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ฝึกซ้อมโดย นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข และว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา บุญมาก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม