รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงนิกษา มาลัย และเด็กหญิงปิยาภรณ์ เเจ่มนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ในรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝึกซ้อมโดย นายธนอรรถ ธนานักการ และนายสุรศักดิ์ รักสุย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ