รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 ในรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝึกซ้อมโดย นายคงกฤช บุณย์เพิ่ม นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน และนางสาววันฉัตร จันทร์โต