รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชาติ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กชายปุณณภัฐน์ ศีลเศวตศิลา เด็กหญิงพิชญาพร ระดาฤทธิ์ และเด็กหญิงศิรภัสสร บูรณสันติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ในรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝึกซ้อมโดย นางอักษรศรี ระบอบ และนายสุพรรณ บุญกัณหา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)