รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงวรวิพร ชิว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ในรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝึกซ้อมโดย นางสาวธิชาภา นาคเสพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ