รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนิภาภรณ์ ช่อเจริญรัตน์, นางสาววาด้า บินกาซัน ม.4/5 และนายรพีวัชร์ เจริญเศรษฐี ม.4/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 ในรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝึกซ้อมโดย นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ และนายจิรายุทธ จัดประจง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)