รางวัลเหรียญทองระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมป์ จังหวัดราชบุรี