รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอรีวิว (ภาษาญี่ปุ่น)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนะนะโกะ การเสนารักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 นายวงศธร วงศ์บุศยรัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 และนางสาวศิรัสวยา คงพิพัฒน์เกษม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอรีวิว (ภาษาญี่ปุ่น) “ท้องถิ่นที่ฉันภูมิใจ” (私のステキなまち) ของคณะอักษรศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร