รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดคลิปวีดีโอ Tiktok German’s SU Thailand’s got talent

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวประกวดคลิปวีดีโอ Tiktok German’s SU Thailand’s got talent ในหัวข้อ การนำเสนอประเทศไทยให้กับชาวเยอรมัน