รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดเต้น Cover Dance On Schoolรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ด.ญ.ณัฐฐ์ศศิ นิวาศะบุตร ม.1/1 ด.ญ.รุ่งไพลิน ไพโรจน์ ม.1/9

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเต้น Cover Dance On School

รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ณ River Plaza นนทบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566