ยินดีต้อนรับต้อนรับ ดร.วัชรา สามาลย์

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรีและนางสาวศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผอ.สพม.นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ดร.วัชรา สามาลย์ เนื่องในโอกาศได้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพม.นนทบุรี ณ ห้องประชุม สพม.นนทบุรี