ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๖

22 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นำโดย ดร.กรชนก สุตะหาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นำโดยนายวัชรา สามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.นนทบุรี