ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.กุสุมา ยี่ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2566 จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย