ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงและนำเสนอแผนการเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี