ติดทีมชาติและทำการเข้าแข่งขันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเเสดงความยินดีและชื่นชม ลูก ๆ ราชวินิต นนทบุรี ที่ได้มีรายชื่อติดทีมชาติและทำการเข้าแข่งขันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ลูกราชวินิต นนท์เป็นคนดี ภายใต้พระบารมีปกเกล้า”

Enter

คุณส่ง