สพม.นนทบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางบัวทอง

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี พร้อมด้วย นางเพลินทิพย์ หินเทา ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการและสินทรัพย์ และนางสาวนฤมล์ บุญพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางบัวทอง ในโอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการฯพร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู ให้การต้อนรับ