ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐” ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม #ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ #สนามแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ #โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ภายใต้แนวคิด “ประวัติศาสตร์วิถีนนท์ ชุมชนวิถีไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ เด็กไทยก้าวไกลยั่งยืน” และ มอบหมายให้ประธานการจัดงานแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ❤️❤️ #ทุกศูนย์การแข่งขันจัดได้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีเมืองนนท์ ❤️❤️