ชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของทางโรงเรียน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายธนากร เรียงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้พบปะนักเรียนในคาบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมธัชยาลัย