งานส่งเสริมระเบียบวินัย กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมวินัยสัญจร

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมระเบียบวินัย กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมวินัยสัญจรโดยมี นายธนากร เรียงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนเป็นประธานในการชี้แจงระเบียบวินัย และข้อปฏิบัติของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมกษีรานุสรณ์ โรงเรียนบางบัวทอง