งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย รายการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี