งานศรีบุณยาวิชาการ “SB Open House” ประจำปี 2565

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้มอบหมายให้ นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานเปิดงานศรีบุณยาวิชาการ “SB Open House” ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด เข้าร่วมงานวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน และแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนที่สนใจ