คณะผู้บริหารสพม.นนทบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาคุณครู ร่วมงานวันครูนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ดร.กชพรรณ บุญงามสม #ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมด้วยนางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาคุณครู ร่วมงานวันครูนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ #หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี