ขอแสดงความยินดี “Oral Presentation Contest”

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นายเมธาวี เพ็ชรหิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Oral Presentation Contest ในงาน RSU English Language Academic Contest 2023 จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ฝึกซ้อมโดย นางสาวมีนราศี ถาวรสุข และ Mr. Michael Akiyama ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ