ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงดรัลรัตน์ กางกรณ์ นักเรียนชั้น ม.2/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทพุ่มเซ่ ทีมหญิง รุ่นอายุ 13-14 ปี สายดำ การแข่งขันเทควันโดนานาชาติ