ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี นายนัทซ์ คำโพธิ์ นักเรียนจากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 25 ณ สาธารณรัฐเกาหลี