ขอแสดงความยินดี

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวณพัชญา จันทะบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ได้เข้าร่วมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 ในรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝึกซ้อมโดย นางสาวพิณรัฐ ประสพดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย