ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศQueen ภาคกลาง ยุวทูตวัฒนธรรมสยามประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิรสุดา ศิริกาญจน์ ม.4/2 “รับรางวัลชนะเลิศ”
Queen ภาคกลาง ยุวทูตวัฒนธรรมสยามประเทศ 2566 รุ่นอายุ 11-15 ปี
ณ ศูนย์การค้า โรบินสัน สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566