ขอแสดงความยินดี รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32

ด.ญ.วารุณี อินทรประสาท ม.3/8 เป็นตัวแทนนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง”ทีมชาติไทย”
รับรางวัลเหรียญทองแดงรายการ Mixed 4x50M. Surfece Relay การแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2566