ขอแสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน

นายสิรภพ ไชยชิต ม.4/5 รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน

รายการ มหกรรมกีฬาเทควันโด อบจ.นนทบุรี 2566 ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนัก 63-67 กก

ณ สนามกีฬา อบจ.จังหวัดนนทบุรี วันที่ 4 มีนาคม 2566