ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

นายวรินทร ขาวปลอด ม.3/2 รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

รายการ มหกรรมกีฬาเทควันโด อบจ.นนทบุรี 2566 ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนัก 73-78 กก

ณ สนามกีฬา อบจ.จังหวัดนนทบุรี วันที่ 4 มีนาคม 2566