ขอแสดงความยินดี นักเรียนเตรียมทหาร

นายณฐนน สุนารักษ์ ม.5/13 สอบติดเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2566

โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายก สอบติด 4 เหล่า เลือก ตร.