ขอแสดงความยินดี นักเรียนเตรียมทหาร

นายศุภวิชญ์ เนียมกลาง ม.4/14 สอบติดเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2566

โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายก สอบติด 4 เหล่า เลือก ทอ.