ขอแสดงความยินดี นักเรียนเตรียมทหาร

นายสิปปวิชญ์ สายมาอินทร์ ม.4/13 สอบติดเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2566

โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายก สอบติด 4 เหล่า เลือก ทอ.