ขอแสดงความยินดี นักเรียนเตรียมทหาร

นายศรัณยพงศ์ บุญโต ม.4/13 สอบติดเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2566

โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายก สอบติด 3 เหล่า เลือก ทบ.