ขอแสดงความยินดีรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นายไกรวิชญ์ ธีระสำราญ ม.6/9
รับรางวัล “เหรียญทอง” ประเภทกรรเชียง 200 ม. ” เหรียญเงิน ” ประเภทกรรเชียง 100 ม.
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ 24th THE MALL KORAT SWIMMING CUP 2023
วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา