กิจกรรมอบรมแกนนำโครงงานคุณธรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มอบหมายให้ นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม และบรรยายเรื่อง กำหนดประเด็นปัญหาโครงงานอย่างไร ให้สอดคล้องกับ คำถาม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ พร้อมด้วย หัวหน้าระดับ คณะครู และตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 เข้าร่วมกิจกรรม