กิจกรรมพบครูของลูก ม.2,ม.5

20 พฤษภาคม 2566

ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพบครูของลูก ( Classroom Meeting ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางมาริษฐ์ สธูป มูลนิธิศูนย์พิทษ์สิทธิเด็ก มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง” ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีบุณยานนท์